MÜHENDİSLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER SEMPOZYUMU

Sempozyuma mühendisler, sektör temsilcileri,öğrenciler ve konuyla yakından ilgilenenler katıldı.

MÜHENDİSLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER SEMPOZYUMU

Teknoloji ćok eski tarihlerden beri gelişerek günümüzde tam anlamıyla hayatınızın vazgeçilmez parçası olmuştur. İlk çağlarda doğal kaynakların ve basit aletlerin kullanılması teknolojinin başlangıç yılları sayılabilir. Bu başlangıç süreç içinde kazanımlara neden olduğu gibi, felaketlere de neden olmuştur. 

Yıllar itibariyle gelişen teknoloji insan hayatını etkilemiş,alışkanlıkları değiştirmiş, yaşam biçimine yön vermiştir. 

Günümüzde bilgisayar ve internet,en sonunda da yapay zekanın ortaya çıkması insan hayatında çok büyük değişiklikler meydana getirmiştir. Son zamanlarda hemen hemen her alanda bilgisayar kullanılmaktadır.Teknoloji bütün hızıyla gelişmektedir.

Yaşanan bu teknolojik gelişmeler insan hayatını kolaylaştırdığı gibi, bazen de kötü niyetlilerin yol açtığı tehlikeler ile güvenlik sorunlarını da yaşatmaktadır. 

İnşaat mühendisliği alanında da bilgisayar ve teknoloji gelişerek,bu alanda yerini almıştır. Adı geçen sempozyumda, bilgisayar uygulamaları ve teknolojik gelişmelerin inşaat mühendisliğine katkıları, gelecekteki gelişmeler ele alındı. 

Bu bağlamda TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve Muğla Şubesi'nin birlikte düzenlediği "Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu "Ankara'da bulunan İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Konferans Salonu'nda 22-23 Aralık 2023 günlerinde saat 10:00 da gerçekleştirildi. 

Sempozyum açılışı konuşması  ile başladı. Adı geçen konuşmadan sonra, 6 oturum olarak planlanan ve 2 gün olarak planlanan sempozyum, oturumlarla devam etti. 

ANKARA (UHA) - NECDET CÖMERT

BELEDİYELER

EKONOMİ