İSTİFA EDEN İÇÇİ TAZMİNAT ALABİLİR Mİ? SORUNA SGK AÇIKLIK GETİRDİ

Sosyal Güvenlik Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamadan 'işten çıkanların kıdem tazminatı alabilir mi ?' soruna kurumun hukukçuları konuya açıklık getirdi.

İstifa eden iççi tazminat alabilir mi? soruna SGK açıklık getirdi

Yapılan geniş açıklama da konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi; " İşten çıkan işçilerin en çok merak ettiği sorulardan biri de istifa eden tazminat alabilir mi sorusudur. İş kanunumuza göre kendi rızası ile işten ayrılan yani istifa eden işçinin kıdem tazminatı alması mümkün değildir. İstifa eden işçi tazminat alabilir mi? Kıdem tazminatı alabilmenin bazı şartları vardır. İşçi, İş Kanunumuzda sayılan bazı nedenlerden dolayı istifa ederse kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. İşçi çalıştığı işyerinde maaşını 20 günlük ödeme süresi geçmiş olmasına rağmen alamamışsa haklı nedenle işyerinden istifa edip kıdem tazminatı alabilir. İşçi çalıştığı işyerinde fazla mesai ücretlerini eksik veya geç alıyorsa haklı nedenle işyerinden istifa edip kıdem tazminatını alabilir. İşçinin SGK primleri gerçek aldığı maaş üzerinden ödenmiyorsa, işyerinde maaşı, fazla mesaileri veya diğer ücret alacakları elden ödeniyorsa işçi haklı nedenle istifa edip kıdem tazminatı alabilir.İşçinin SGK girişi gerçek işe başlangıç tarihinden sonraki bir tarihte yapılmışsa veya hiç yapılmamışsa işçi işyerinden haklı nedenle istifa edip kıdem tazminatı alabilir. İşçi işveren veya işyerinde çalışan diğer kişiler tarafından hakaret veya mobbinge maruz kalmışsa haklı nedenle istifa edip kıdem tazminatı alabilir."

TATİLDE ÇALIŞAN İÇÇİ HAKKI ÖDENMİYORSA İSTAFA EDİP TAZMİNAT ALIR
İşçinin resmi tatil çalışmalarının karşılığı kendisine ödenmiyorsa işçi haklı nedenle işyerinden istifa edip kıdem tazminatı alabilir. İşçi talep etmiş olmasına rağmen yıllık izinleri kullandırılmıyor veya eksik kullandırılıyorsa işçi istifa edip kıdem tazminatı alabilir. İşçi çalıştığı iş yerinde işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket etmesi nedeniyle işyerinden istifa edip kıdem tazminatını alabilir. İşçi çalışamaz duruma gelir ise ve bu durumu doktor raporuyla kanıtlarsa işyerinde istifa edip kıdem tazminatı alabilir. İşçi askerlik dönemi geldiğinde kıdem tazminatına hak kazanır.Bayan işçi evlendiği tarihten itibaren 1 yıllık süre içerisinde istifa edip kıdem tazminatını alma hakkı vardır. Pandemi döneminde işçi tam zamanlı olarak çalışmış olmasına rağmen işveren işçisini kısa çalışma ödeneği veya nakdi ödenekte göstererek usulsüzlük yapmış ise işçi işyerinden istifa edip kıdem tazminatını alabilir.

KARŞILIKLI İŞ AKDİ KESİLEN KIDEM TAZMİNATINI ALIR
"İşçi ve işveren karşılıklı anlaşarak iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanır.İşveren işçisine baskıyla istifa dilekçesi imzalatmışsa işçi kıdem tazminatına hak kazanır. İşyerinde iş kanuna aykırı vb. diğer usulsüzlükler durumunda yine işçi iş akdini haklı nedenle feshedip kıdem tazminatına hak kazanır. Yukarıda saydığımız durumlardan biri veya birkaçı olması halinde iş hukuku avukatımızla iletişime geçip yasal haklarınızı kullanarak kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. İşçiye zorla imzalatılan istifa dilekçesi geçersizdir. Ancak işçi istifa dilekçesinin kendisine zorla ve iradesi dışında imzalatıldığını ispatlaması gerekmektedir. İşe girerken istifa dilekçesi imzaladım, işe girerken boş kağıt imzaladım, işe girişte bir sürü kağıt imzaladım, işe girerken imzalatılan belgeler ne gibi sorular işçiler tarafından Harbiye Hukuk Bürosu İstanbul Avukat ekibimize sıklıkla sorulmaktadır. İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için öncelikle arabulucuya başvurması gerekmektedir. Arabulucuda anlaşamazlarsa işçilik alacakları için tazminat davası açmalıdır."

İŞ HUKUKU VE İŞ DAVALARI AVUKATI EKİBİMİZİN İŞÇİ HAKLARI HİZMETLERİ
"Kıdem, ihbar tazminatlarının temini, İşe iade davaları, İş Hukuku arabuluculuk başvurusu ve sürecin takibi,Ödenmeyen veya eksik ödenen Fazla mesai, resmi ve dini tatil ücretlerine ilişkin davalar,İş hukukunda güncel mevzuata uyumlu iş sözleşmelerinin hazırlanması,  Mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davalar,İş hukukundan kaynaklı diğer tüm uyuşmazlıklara ilişkin davalar, İşçi Hakları ve İşveren Hakları konusunda İstanbul İşçi Avukatı ve İş Hukuku Avukatı İçin Hukuk Büromuza Ulaşabilirsiniz. İstanbul’da faaliyet gösteren Harbiye Hukuk Bürosu alanında uzman kadrosu ile iş hukuku ve işçi hakları ile ilgili tüm uyuşmazlık konularında işçi ve işveren arasında arabuluculuk ve danışmanlık yapmaktadır."

ADANA (UHA) - REMZİ YILDIRIM

BELEDİYELER

EKONOMİ