GLOBAL EKONOMİK KALKINMA İŞ BİRLİĞİ DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Global Ekonomik Kalkınma İş Birliği Derneği'nden Açıklama Global Ekonomik Kalkınma İş Birliği Derneği Başkanı Cengiz Erdem: Global Ekonomik Kalkınma İş Birliği Derneği, İstanbul merkezli bir dernek olup, Türk iş insanlarının dünya ekonomisine yön vermeyi hedeflediği, ülkenin refahını arzulayan ve farklı ölçeklerdeki işletmelere destek veren bir hareketin adıdır. Ülke ekonomisinin gelişmesi için çaba sarf eden ve iş adamlarının girişimiyle kurulmuş bir bir dernektir.

Global Ekonomik Kalkınma İş Birliği Derneği'nden Açıklama

Erdem,Global Ekonomik Kalkınma İş Birliği Derneği'nin kuruluş felsefesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine dayanmaktadır. Türkiye'nin geçmişte yaşadığı zorluklardan ve mücadelelerden ilham alarak, ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefler. Bu dernek, Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli ve birikimi kullanarak, iş birliği ve dayanışma içinde ekonomik büyümeyi ve refahı artırmayı amaçlar. Ayrıca, Türkiye'nin geçmişten gelen deneyimlerinden ders çıkararak, ülkenin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeyi ve uluslararası alanda daha etkin bir rol oynamayı amaçlar.

Ekonomik sistemler, serbest piyasa ekonomisinden merkezi planlı ekonomilere kadar çeşitlilik gösterir. Bunlar, devletin müdahale derecesi, kaynakların dağıtımı ve toplumun refahı gibi faktörlere göre farklılık gösterir. Ekonomi, tüketici davranışları, işletme stratejileri, para politikaları ve uluslararası ticaret gibi konuları da içerir.

Evet, ülkemizde yetenekli ve eğitimli insan kaynağının yurt dışına göç etmesi gerçekten önemli bir sorun. Bu durum ekonominin geleceği açısından endişe vericidir çünkü ekonomiyi sırtlayan bu kesimin kaybı, ülkenin rekabet gücünü ve kalkınma potansiyelini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, bu konuda acil önlemler alınması gereklidir. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, iş imkanlarının artırılması ve eğitimli gençlerin ülkede kalması için teşviklerin sağlanması gibi adımlar atılabilir. Umut her zaman vardır ve bu zorlukların üstesinden gelmek için iş birliği içinde çözümler üretmek önemlidir.

Ekonomi, bir toplumun kaynaklarını nasıl ürettiğini, dağıttığını ve tükettiğini inceleyen bir disiplindir. Bu kaynaklar, para, işgücü, mal ve hizmetler gibi çeşitli unsurlardan oluşur. Ekonomi, talep ve arz gibi faktörleri analiz ederek kaynakların en etkili ve verimli şekilde kullanılmasını amaçlar.

ANKARA (UHA) - SUAT ELİBÜYÜK

BELEDİYELER

EKONOMİ