DİJİTAL DÜNYADA ÇOCUKLARIN SÖMÜRÜ VE İSTİSMARDAN KORUNMASI SEMPOZYUMU

Dünyanın dijitalleşmesiyle kötü niyetli insanların özellikle çocuklara ulaşması kolay olmaktadır.

DİJİTAL DÜNYADA ÇOCUKLARIN SÖMÜRÜ VE İSTİSMARDAN KORUNMASI SEMPOZYUMU

"Dijital Dünyada Çocukların Sömürü Ve İstismardan Korunması "konulu sempozyum 24-25 Kasım 2023 günlerinde Ankara'da bulunan Türkiye Barolar Birliği  (TBB )Av.Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 

Teknolojinin gelişmesiyle Dünyanın Dijitalleşmesi, iş hayatında, sosyal yaşamda, günlük hayatta vb.birçok yerde kolaylıklar, bilgi aktarımları, avantajlar vb. sağlıyor. Bununla beraber Dünyanın dijitalleşmesi bazı tehlikeleri getiriyor. Örneğin, kötü niyetli kişilerin,dijital yöntemleri kullanarak özellikle çocuklara ve de erişkinlere kolay ve hızlı  ulaşıp kurdukları irtibat neticesinde kötü emellerini gerçekleştirebiliyorlar. 

Bu anlamda "Çocuk Haklarının Geliştirilmesi, Korunması ve İzlenmesi Konusunda Avukatların ve Baroların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi(ÇABA) "projesi kapsamında düzenlenen sempozyum 24 Kasım 2023 günü saat 13:30 da başladı. 25 Kasım 2023 günü sonuna dek sürdü. 

Sempozyum açılış konuşmaları yapıldıktan sonra, panellerle devam etti.Panellerde ele alınan konuların ana başlıkları şunlar oldu. 

---Panel 1 :Dijital Dünyada Çocuklara Yönelik Riskleri Anlamak 

---Panel 2 :Çocukların Sanal Dünyada Korunmasına Yönelik Düzenlemeler 

---Panel 3 :Sanal Dünyada Çocukları Güvende Tutmak 

---Panel 4:Türkiye'de Çocukların Sanal Dünyada Korunmasına Yönelik Düzenlemeler 

---Panel  5:Sosyal Medya ve Dijital Yayın Platformlarında Çocukların Güvende Tutulması 

ANKARA (UHA) - NECDET CÖMERT

BELEDİYELER

EKONOMİ